Fiske

På gården finns tre dammar, varav en är avsedd främst för flugfiske av regnbågslax – ”Fiskedammen”.

Eftersom sommaren 2018 bjudit på så extrem torka och vattnet är lägre än någonsin har vi inte vågat sätta ut någon ny fisk. I dagsläget erbjuder vi alltså inget fiske eftersom tillgången på fisk är begränsad.

Hör gärna av dig på info@ekelunda.se om du vill ha information om när fisket är öppet igen.